Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Powrót

W jakim celu należy uzyskać dokument PD U2 (dawny formularz E 303)?

Dowiedziałem się, że przed powrotem do kraju powinienem postarać się o dokument PD U2 (dawny formularz E303). Czego on dotyczy i gdzie mogę go uzyskać?

Jeżeli uzyskał Pan prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma Pan prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni dokument PD U2 uprawniający do transferu zasiłku (dawny formularz E 303).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Powrotniku np. w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii lub w Formalnościach przed powrotem z Irlandii oraz w artykule Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej.