Rodzina Rodzina

Powrót

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na uniwersytecie islandzkim. Czy Polska i Islandia mają umowę dotycząca uznawania wyksztalcenia?

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na uniwersytecie islandzkim. Czy Polska i Islandia mają umowę dotycząca uznawania wyksztalcenia?  

Islandia i Polska nie posiadają podpisanej umowy dotyczącej uznawania wykształcenia. Natomiast nie ma obowiązku dodatkowego potwierdzania uzyskanych dyplomów poświadczających ukończone studia. Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, studia I i II stopnia ukończone w Islandii są traktowane równorzędnie z polskimi. W sytuacji, gdyby szkoła w której chciałby Pan kontynuować naukę lub przyszły pracodawca wymagali dodatkowego potwierdzenia, to wówczas należy zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wystawienie stosownej opinii.