Powrót

Świadczenia rodzinne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-04

Świadczenia rodzinne

Polacy mają prawo ubiegać się o irlandzkie świadczenia rodzinne pod warunkiem wykonywania tam pracy bądź samozatrudnienia (self-employed) oraz odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne PRSI.

Zgodnie z prawem wspólnotowym do zasiłków rodzinnych są zaliczane następujące rodzaje świadczeń:

  • Child Benefit – zasiłek na dziecko,
  • Family Income Supplement – zasiłek dla rodzin o niskich dochodach,
  • One Parent Family Payment – dodatek dla rodzin niepełnych,
  • Guardian’s Payment Non-Contributory – zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty (bezskładkowy),
  • Domiciliary Care Allowance – dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym dzieckiem.

Szczegółowe informacje o wymienionych świadczeniach rodzinnych oraz dane kontaktowe do instytucji, które decydują o ich przyznaniu, można znaleźć w naszym niezbędniku.

Możliwość ubiegania się przez Polaków o irlandzkie świadczenia rodzinne po powrocie do Polski zależy od przepisów regulujących, który kraj ma obowiązek wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy prawo do nich nabywa się w więcej niż jednym kraju (ze względu na miejsce pracy, pobytu lub pobieranych świadczeń emerytalnych).  Priorytetem są następujące reguły:

  • prawa wynikające z wykonywania pracy lub samozatrudnienia,
  • prawa wynikające z faktu wypłaty świadczeń emerytalnych,
  • prawa wynikające z faktu pobytu (rezydencji).

Gdy jedno z rodziców pracuje w Irlandii i ma prawo do świadczeń rodzinnych z tego kraju, a jednocześnie drugi rodzic jest uprawniony do świadczeń w Polsce (ale tu nie pracuje), świadczenia wypłacane w Polsce zostają zawieszone do wysokości wypłacanej przez kraj osoby pracującej. W praktyce oznacza to, że w tym przypadku będą wypłacane tylko świadczenia irlandzkie.

Z kolei jeśli uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują tylko
w Irlandii, a rodzic pracujący w tym kraju nie złoży w tej sprawie wniosku, o świadczenia irlandzkie może wystąpić także drugi rodzic lub opiekun prawny dzieci (np. partner, były małżonek, krewny).

Jeśli jedno z rodziców pracuje w Irlandii, a drugie pracuje i przebywa z dziećmi w Polsce, wtedy świadczenia rodzinne będą wypłacane przez kraj, w którym przebywają dzieci, z tym że świadczenia polskie będą wypłacane w całości, a świadczenie irlandzkie zostanie zawieszone do wysokości świadczenia przysługującego w Polsce.
W praktyce oznacza to, że z Irlandii dzieci będą otrzymywać różnicę pomiędzy świadczeniem irlandzkim a polskim.

Warto wiedzieć
Pamiętajmy, że niezależnie od decyzji o powrocie do Polski mamy obowiązek zgłaszać do Department of Employment Affairs and Social Protection (www.welfare.ie) każdą zmianę w naszej sytuacji rodzinnej lub zawodowej, np. utratę pracy, utratę prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit, aby nie narazić się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Czat z ekspertem


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?