Dyżury specjalistów - wydarzenie skierowane do osób powracających z zagranicy

W dniu 28 lutego 2019 r. w godz. 11.00 – 14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 22, sala nr 10) odbędzie się dyżur specjalistów pod hasłem „Zaplanuj swoją...

Dom i mieszkanie

W jaki sposób rozwiązać umowę najmu, jakie przysługują nam prawa i jakie mamy obowiązki.

Dzieci

Jeśli mieszkaliśmy za granicą z dzieckiem, musimy przed wyjazdem zadbać o zdobycie dokumentów, które pozwolą nam zapisać je do polskiej szkoły.

Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii

Sposób transferowania zasiłków dla bezrobotnych do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

Świadczenia społeczne

Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz uprawnienia do uzyskania świadczeń socjalnych

W jaki sposób ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w Norwegii?

Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego,...

Podatki i finanse

Powrót do Polski po okresie pobytu i pracy za granicą wiąże się z koniecznością uregulowania naszych spraw z zagranicznym urzędem skarbowym.

Zakończenie pracy za granicą

Podejmując decyzję o powrocie, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe, z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiadając umowę o pracę.

Mieszkanie

Planując wyjazd z kraju, w którym do tej pory mieszkaliśmy, należy uporać się z kwestiami mieszkaniowymi.

Raport ADP: Innowacyjne firmy rekrutują. Spółki usługowe zatrudniają najwięcej

- Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w nowoczesnej gospodarce, która z roku na rok zwiększa poziom...