GUP Gdańsk - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Gdański Urząd Pracy informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków na środki na podjęcie działalności gospodarczej do 2 marca 2018 r.

PUP Brzesko - Nabór wniosków o szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż od dnia 21 lutego 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby uprawnione.

PUP Kartuzy - Marzec na obcasach

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku organizuje cykl warsztatów grupowych skierowanych do kobiet pod nazwą Marzec na obcasach.

PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków w roku 2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat najbliższych terminów naborów wniosków.

PUP Brzesko - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w terminie 26.02.2018 r. do 2.03.2018 r.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

UP m.st. Warszawa - Plan szkoleń

Urząd Pracy m.st. Warszawa przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o bony dla osób poniżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o naborze wniosków o przyznanie: bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie (wartość bonu wynosi...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 35 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia finansowane z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

PUP Ząbkowice Śląskie - Zaproszenie na spotkanie informacyjne ze szkoleniem dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne ze szkoleniem dla pracodawców dotyczące konkursu "Zdobądź dyplom PIP".

PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 29. roku życia

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania 8 osobom bezrobotnym powyżej 29. roku życia
dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej na terenie województwa...

PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy dla osób młodych

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania 10 osobom bezrobotnym do 30. roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Chełmno - Staże innowacyjne dla osób młodych

Już w maju w Chełmnie odbywać się będą tzw. staże innowacyjne dla osób młodych bezrobotnych, którym znalezienie pracy utrudnia zbyt częste korzystanie z rozmaitych gier komputerowych oraz innych...

PUP Chełmno - Projekt pn. "Przedsiębiorcy na start" i "Bizneswoman to Ty"

Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych.

PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy

Celem głównym projektu jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 25 kobiet i 20 mężczyzn...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?