PUP Nysa - Rekrutacja do firmy Pentair Poland sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla firmy Pentair Poland Sp. z o. o. światowego lidera produkcji obudów i szaf dla przemysłu maszynowego, elektrycznego i elektronicznego na...

PUP Jawor - Nabór wniosków w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, w związku z otrzymaniem środków z PFRON, ogłasza od dnia 22 maja 2017 r. nabór wniosków o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej, skierowanie na szkolenie...

PUP Zabrze - Fundusze unijne na szkolenia i doradztwo

Fundusz Górnośląski S.A. niebawem rozpocznie nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3.

PUP Zabrze - Doświadczenie kapitałem na starcie

Fundacja Edukacja Bez Granic zaprasza do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

PUP Bytów - Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

PUP Łęczyca - "Własna firma – krok po kroku"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi organizuje w dniach 22-26 maja 2017 roku XXX edycję seminarium ”Własna firma – krok po kroku”, które kierowane jest m. in. do osób bezrobotnych planujących...

PUP Krasnystaw - Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia...

PUP Krasnystaw - Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz z Biurem Terenowym ZUS w Krasnymstawie zaprasza na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

PUP Tychy - Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach informuje, że w dniach od 1 do 9 czerwca 2017 r. przyjmowane będą wnioski na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

PUP Krasnystaw - Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia.

MUP Kielce - Spotkanie informacyjne z firmą ATERIMA MED

Centrum Aktywizacji Zawodowej MUP w Kielcach Zespół ds. Kontaktów z Rynkiem Pracy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z firmą ATERIMA MED.

PUP Łódź - Bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o bony stażowe.

PUP Białystok Filia Łapy - Spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej",...

PUP Rzeszów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu...

PUP Przasnysz - Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych...

Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. „Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to ich wyższe szanse i...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków dotyczących refundacji wynagrodzenia dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Nysa - Nabór na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza serdecznie osoby bezrobotne do możliwości nabycia dodatkowych kwalifikacji na stanowisko szwaczki z gwarancją zatrudnienia w firmie KLER.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?