PUP Toruń - Nabór na szkolenie grupowe - Kierowca-operator wózków jezdniowych...

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza nabór na szkolenie grupowe pn. "Kierowca-operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz elementami gospodarki magazynowej".

PUP Toruń - Harmonogram naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza harmonogram naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w II kwartale 2017 r. Harmonogram będzie aktualizowany cyklicznie - raz na...

PUP Toruń - Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza nabór na szkolenie grupowe - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

PUP Radomsko - Nabór uczestników do programu "Zostań kierowcą"

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór uczestników do programu "Zostań kierowcą". Z programu skorzysta 20 osób bezrobotnych, które zostaną objęte usługami pośrednictwa pracy oraz...

PUP Radomsko - Nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 3 do 12 kwietnia 2017 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi klientów).

PUP Kielce - Projekt pn. „Praca popłaca!”

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach zapraszają do udziału w ww. projekcie.

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja bezrobotnych 30+

Sądecki Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

PUP Wyszków - Nabór wniosków o dotacje na założenie firmy w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" prowadzony będzie nabór wniosków w...

PUP Wyszków - Nabór wniosków o dotacje na założenie firmy w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" prowadzony będzie nabór wniosków w sprawie...

PUP Wyszków - Nabór wniosków na staże POWER

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wielka Wymiana Kontaktów w Warszawie

Czym jest Wielka Wymiana Kontaktów? To spotkania networkingowe dla przedsiębiorców w różnych miastach Polski. W czasie spotkań uczestnicy mają okazję zdobyć najnowszą wiedzę w zakresie prowadzenia...

PUP Chojnice - Środki finansowe dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach prowadzi nabory wniosków w ramach ogłoszonych konkursów oraz naborów prowadzonych w trybie pozakonkusowym.

PUP Chojnice - Dotacje na założenie firmy dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Chojnice - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30. roku życia.

PUP Jelenia Góra - Dotacje na założenie firmy w ramach RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30. roku życia z powiatu...

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach PO WER.

PUP Lubin - Nabór kandydatów do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska”.

PUP Wołów - Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza pracodawców do składania wniosków na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby...

PUP Wołów - Dotacje na założenie firmy z PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

PUP Gliwice - Projekt pn. „Liczy się pomysł”

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu „Liczy się pomysł”, który prowadzony jest przez IT MINDS S.A. oraz Fundację Domena Rozwoju.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?