PUP Brzesko - Nabór wniosków o refundację kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów na wynagrodzenie
oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia w terminie od 26 do 30 czerwca 2017 roku.

PUP Brzesko - Wsparcie dla osób powyżej 50. roku życia oraz osób niepełnosprawnych powyżej 30. roku życia

Jesteś osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia lub osobą niepełnosprawną powyżej 30. roku życia? Chcesz zdobyć nowe umiejętności zawodowe lub założyć własną firmę?

PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia zaktualizowany terminarz naborów wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Bydgoszcz - Projekt pn. "WORK-ON 3"

Nieważne co robiłeś/aś, skoro możesz zostać sieciowcem Cisco CCNA lub twórcą aplikacji internetowych. WORK-ON 3 to projekt aktywizujący zawodowo osoby młode (w wieku 18-29 lat), które chcą zmienić...

PUP Bielsk Podlaski - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim rozpoczął realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie finansowanego ze środków Funduszu Pracy – Rezerwy Ministra...

PUP Jarosław - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków RPO WP (III).

PUP Jarosław - Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu prowadzi rekrutację do projektu oferującego bezpłatne kursy języka angielskiego i języka niemieckiego.

Filia WUP w Ciechanowie - Harmonogram zajęć w III kwartale

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Filii WUP w Ciechanowie w okresie...

DWUP Wrocław - Ponad 20 milionów złotych dla dolnośląskich rodzin

W 23 powiatach i gminach Dolnego Śląska na konkretną pomoc mogą liczyć rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył właśnie ostatni z ogłoszonych...

PUP Katowice - XII Edycja Konkursu Lodołamacze 2017

Szanowni Pracodawcy, informujemy, że rozpoczęła się kolejna - XII edycja konkursu Lodołamacze 2017.

PUP Katowice - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Katowice - Prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych.

PUP Katowice - Staż dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych.

PUP Katowice - Staż dla osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50....

PUP Katowice - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

PUP Szczytno - Absolwencie, skorzystaj ze wsparcia dla osób do 30. roku życia

Jeżeli nie ukończyłeś/ukończyłaś 30. roku życia, masz możliwość skorzystania z następujących instrumentów finansowych:

PUP Wrocław - Spotkanie informacyjne dotyczące staży

Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wrocław serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym nt. programu staży.

PUP Włodawa - Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez "Tax Care Fudację Inicjatyw Wspierania Przedsiębiorczości" w Warszawie.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?