PUP Tarnobrzeg - Spotkanie dotyczące systemu dofinansowań i refundacji wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza 30 listopada 2017 r. na godzinę 11:00 do siedziby urzędu, sala 25, na spotkanie informacyjne dla pracodawców z pracownikami Podkarpackiego Oddziału...

PUP Tarnobrzeg - Badanie zapotrzebowania na środki KFS na 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2018 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków...

PUP Tarnobrzeg - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Chełm - Refundacja części kosztów na wynagrodzenia oraz składki osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie przedłuża nabór wniosków o organizację miejsc pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz...

PUP Iława - Projekt pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zachęca do wzięcia udziału w projekcie pt. "Od szkolenia do zatrudnienia".

PUP Inowrocław - Nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa rozwoju organizuje w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat trwającego naboru...

PUP Żnin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o dodatkowym naborze wniosków o szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Żyrardów - Projekt pn. "Otwórz się na zmiany"

Firma Navigator International sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności; osoby niepełnosprawne, osoby zakwalifikowane do III...

PUP Gniezno - Nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że w terminie od 23.11.2017 r. do 27.11.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy Krajowego...

PUP Zabrze - Dzień otwarty dla górników w siedzibie ZUS

4 grudnia 2017 r. serdecznie zapraszamy wszystkich górników na dzień otwarty do siedziby Oddziału ZUS w Zabrzu oraz Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach.

PUP Zabrze - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 20 listopada 2017 do 1 grudnia 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie...

PUP Bolesławiec - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że dysponuje środkami z rezerwy ministra na finansowanie szkoleń indywidualnych dla bezrobotnych niepełnosprawnych.

PUP Jelenia Góra - Rejestracja oświadczeń cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

PUP Milicz - Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu zaprasza do udziału w giełdzie pracy organizowanej dla Sanpro Interim BPO Sp. z o.o. Sp. K.

PUP Człuchów - Nabór wniosków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim III" współfinansowanego ze środków EFS posiada środki na: utworzenie...

PUP Człuchów - Nabór wniosków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim III" współfinansowanego ze środków Europejskiego...

PUP Człuchów - Dodatkowy nabór - rezerwa KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Wyszków - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne lub poszukujący pracy (tj. opiekunowie osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 49 pkt 7 Ustawy) mogą uzyskać środki na...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?