Podatki Podatki

Назад

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w Hiszpanii?

Od 2003 roku mieszkam w Hiszpanii, tam też płacę podatki. Żeby nie stracić mieszkania w Polsce cały czas byłem zameldowany w Łodzi. Teraz planuję powrót do kraju ponieważ straciłem kilka tygodni temu pracę. Czy urząd skarbowy będzie wymagał zapłacenia podatków?

Pomimo posiadanego przez Pana stałego meldunku w Polsce, uniknie Pan podwójnego opodatkowania ze względu na umowę zawartą między Polską a Hiszpanią regulującą tę kwestię.

Do rozliczeń podatkowych między Panem a polskim urzędem skarbowym ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, iż dochód uzyskany za granicą jest zwolniony od podatku w Polsce. Jest on brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, wg której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu
w Polsce.

Z przedstawionego przez Pana informacji wynika, iż w okresie od 2003 r. jedynym Pana źródłem przychodów była praca w Hiszpanii, z której dokonał Pan już rozliczenia. Zatem nie istnieje dochód, który by podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Podatki.