Назад

Urząd celny

1. Przewóz roślin
Jeśli rośliny przywożone są z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz roślin w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

2. Mienie przesiedleńcze
Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.

3. Przewóz zabytków
Poszczególne państwa chronią swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego przewóz zabytków jest ograniczany przepisami prawa. Do przewozu zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

4. Przewóz zwierząt domowych
Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski z państw członkowskich EOG lub Szwajcarii pod warunkiem, że: mają tatuaż lub wszczepiony mikroczip, zapewniający identyfikację zwierzęcia, są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mają paszport wydany przez lekarza weterynarii.