Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Назад

Przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii otrzymałem prawo do zasiłku oraz zgodę na jego transfer do Polski. Do tej pory nie dostałem wypłaty. Gdzie powinienem to zgłosić?

W sytuacji, gdy władze publiczne w kraju UE nie chcą uznać przysługujących Panu praw, oraz nie wywiązują się ze swoich zobowiązań jak wypłata przysługującego Panu świadczenia, można skontaktować się z siecią SOLVIT: solvit.eu. SOLVIT przypomina urzędom, jakie prawa przysługują obywatelom UE, i wspólnie z administracją pomaga rozwiązać problem.