Назад

Prawa pracownicze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2014-09-19

Tagi: Praca

Prawa pracownicze

Prawa pracownicze w Irlandii Jeszcze podczas pobytu w Irlandii warto zwrócić uwagę, czy pracodawca dotrzymuje wobec nas zobowiązań nałożonych na niego przez przepisy, a w razie wątpliwości – podjąć ewentualne kroki w tej sprawie.

Najczęstszym problemem jest unikanie wypłaty wynagrodzenia bądź jego zaniżanie. Zdarza się także naruszanie przepisów regulujących czas pracy.

Wysokość wynagrodzenia za pracę reguluje umowa o pracę zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W Irlandii obowiązuje „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu” z 2000 r. wskazująca na minimalną stawkę dorosłego pracownika (w rozumieniu ustawy jest nim każdy, kto po ukończeniu 18. roku życia przepracował w dowolnym charakterze dwa lata). Od 1 lipca 2011 roku stawka wynagrodzenia wynosi 8,65 EUR za godzinę. Niektóre sektory gospodarki (np. budownictwo) mają odrębną regulację sektorową regulującą minimalne wynagrodzenia budowlańców (w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i stażu pracy).

Umowa o pracę reguluje także czas pracy. Przepisy prawne określają jedynie, że czas pracy w przyjętym okresie nie może przekroczyć 48 godzin w tygodniu. Także w tym wypadku pojawiają się szczegółowe regulacje dla różnych sektorów (np. w budownictwie jest to 39 godzin). Zgodnie z prawem po przekroczeniu tych limitów przysługuje odpowiednia stawka za nadgodziny.

Warto wiedzieć
Należy pamiętać, że umowa o pracę nie przewiduje nienormowanego czasu pracy w nadzwyczajnych okolicznościach. Każda zmiana wynagrodzenia i godzin pracy wymaga zgody pracownika.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?