Formalności przed - USA Formalności przed - USA

Назад

Pracowałem w USA a do uzyskania uprawnień emerytalnych w Polsce brakuje mi 1 roku składkowego. Co zrobić?

Pracowałem w Polsce przed wyjazdem do USA i do uzyskania uprawnień emerytalnych w Polsce brakuje mi jednego roku pracy (tak zwanego składkowego). Jakich formalności powinienem dokonać aby podjąć pracę i płacić składkę ubezpieczeniową umożliwiającą mi uzyskanie polskiej emerytury?

Polska i Stany Zjednoczone Ameryki od dnia 1 marca 2009 roku są związane umową o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowa ta m.in. umożliwia sumowanie okresów ubezpieczenia w obu państwach. W przypadku gdy zgodnie z polskim lub amerykańskim ustawodawstwem okresy ubezpieczenia w danym państwie nie są wystarczające do przyznania emerytury lub renty, a pozostałe warunki są spełnione, po uwzględnieniu okresu ubezpieczenia w drugim państwie (w tym przypadku w USA) istnieje możliwość przyznania świadczenia częściowego, proporcjonalnego do okresów przebytych w danym państwie. Tak więc, jeśli w Pana przypadku nie został spełniony jedynie warunek długości okresu ubezpieczenia w Polsce, może Pan wystąpić o emeryturę częściową, z zastosowaniem postanowień tej Umowy.

W Polsce instytucją wyznaczoną do realizacji świadczeń z ubezpieczeń społecznych na podstawie w/w umowy, gdzie osoby zainteresowane mogą zwracać się w sprawach indywidualnych, jest:

I Oddział ZUS w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT): (22) 560 16 00 - koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.


Szczegółowe informacje w sprawie świadczeń na podstawie umowy można też znaleźć pod adresem internetowym: http://www.zus.pl/default.asp?p=4.
Ponadto informujemy, że zgodnie z polskimi przepisami  otrzymywanie emerytury z zagranicy nie ma wpływu na wysokość polskiej emerytury. Jeśli chodzi o przepisy amerykańskie, odpowiednie wyjaśnienia uzyska Pan w Social Security Administration.