Назад

Legalizacja pobytu w Polsce dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-15

Tagi: Dziecko, Obywatelstwo, Pobyt, Cudzoziemiec, Rodzina

Legalizacja pobytu w Polsce dzieci

Sposób legalizacji pobytu dziecka cudzoziemca zależy od tego, czy dziecko jest obywatelem kraju należącego do EOG lub Szwajcarii, czy też tzw. kraju trzeciego. Znaczenie ma również wiek dziecka.

Jeżeli dziecko jest obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, to procedura legalizacji jego pobytu przebiega tak jak w wypadku obywateli tych państw (Zobacz też artykuł „Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca”). Różnica polega na tym, że dziecko małoletnie nie ma obowiązku osobistego składania wniosku o rejestrację pobytu oraz o potwierdzenie prawa pobytu stałego.

Dziecko będące obywatelem tzw. kraju trzeciego może przebywać w Polsce na takich samych zasadach jak małżonek obywatela polskiego będący obywatelem kraju trzeciego (Zobacz też artykuł „Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca”).

Dla dziecka cudzoziemca można ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, a następnie – jeżeli spełnia przewidziane w przepisach prawa przesłanki – o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Dziecko obywatela polskiego pozostające pod jego władzą rodzicielską może uzyskać zezwolenie na osiedlenie się.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?