Formalności przed - USA Formalności przed - USA

Назад

Jakich opłat związanych ze składkami zdrowotnymi można się spodziewać w Polsce po wieloletnim pobycie zagranicą?

Po wielu latach pobytu w USA postanowiliśmy powrócić do Polski.
Przed wyjazdem z Polski pracowaliśmy tu kilka lat.
Jakich opłat możemy się spodziewać korzystając z NFZ? Czym podyktowane są te opłaty jeśli w czasie nieobecności w Polsce nie korzystaliśmy z usług NFZ.
Czy istnieją sieci prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zupełnie nie związanych z NFZ?

W Polsce składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od wysokości np.: emerytury, wynagrodzenia. Wobec powyższego, gdy zamieszkają Państwo na stałe w Polsce i będą w Polsce np.: pracować, otrzymywać emeryturę, prowadzić działalność na własny rachunek wówczas z tytułu pracy lub wypłaty emerytury będą Państwo obowiązkowo ubezpieczeni zdrowotnie.

Jeśli zamieszkają Państwo w Polsce i będą Państwo ubezpieczeni obowiązkowo obecnie nie ma opłat z tego tytułu, że nie byli Państwo w Polsce ubezpieczeni. Istnieją ubezpieczenia prywatne ale nie pokrywają kosztów wszystkich świadczeń i nie wszystkie grupy osób mogą się tam ubezpieczyć, decydują o tym same towarzystwa.