Rodzina Rodzina

Назад

Jakich formalności należy dopełnić, aby dziecko urodzone za granicą uzyskało polskie obywatelstwo?

W jaki sposób powinna być zredagowana pisemna zgoda rodzica - obcokrajowca na nadanie obywatelstwa Polskiego dla dziecka urodzonego we Francji? Czy zgoda ta powinna być potwierdzona przez jakiś urząd we Francji czy wystarczy pisemna zgoda wraz z podpisem rodzica-obcokrajowca, przetłumaczona na język polski?

Ze względu na to, iż Państwa dziecko urodziło się we Francji należy na początku złożyć wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Na podstawie tego wniosku pracownik wydziału do spraw cudzoziemców wyda decyzję potwierdzającą posiadanie przez dziecka obywatelstwa polskiego, bądź decyzję odmowną oznaczającą iż w tej sytuacji należy złożyć wspomniany przez Panią wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku do pobrania znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod adresem:

http://bip.mazowieckie.pl/cases/content/326

Należy podkreślić, że ww. dokumenty oraz wniosek mogą Państwo złożyć w Konsulacie RP.