Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Jak mogę udokumentować własność zgłoszonego mienia?

Z tego co słyszałem mienie przesiedleńcze należy odebrać w Urzędzie Celnym osobiście, legitymując się dowodem osobistym. Niestety nie posiadam dowodu osobistego. Czy paszport jest wystarczającym dokumentem do odbioru mienia przesiedleńczego?

Do odbioru mienia przesiedleńczego wymagane są dokumenty, które potwierdzą fakt zmiany miejsca zamieszkania oraz spełnienia warunków wymaganych do uznania przenoszonych dóbr za mienie przesiedleńcze.