Назад

Inwestycja

1. Dotacje z powiatowych urzędów pracy
Od 1 września 2010 r. kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez powiatowe urzędy pracy może wynieść maksymalnie 19 187,10 zł.

2. Dotacje unijne – 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy
Jeśli przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, jesteś osobą bezrobotną, to dzięki działaniu 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” możesz uzyskać aż do 40 tys. zł z unijnej kasy na założenie własnej firmy. Dotyczy to też osób planujących powrót z zagranicy.

3. Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym
W Polsce nie ma żadnych przeszkód w nabywaniu jednostek uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.