Назад

Instrumenty podatkowe

Tagi: Firma, Podatki

Instrumenty podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-08

Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

Pierwszym z nich – skierowanym wyłącznie do osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – jest tzw. kredyt podatkowy. Rozwiązanie to polega na tym, że podatnik może zostać zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, a spłata kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach (po 20% w każdym roku).

Drugim rozwiązaniem jest tzw. ulga innowacyjna, z której mogą korzystać ci podatnicy, którzy w związku ze swoją działalnością gospodarczą ponoszą wydatki na nabycie nowych technologii
(np. wykorzystują wyniki badań do prac rozwojowych). Ulga ta przewiduje odliczenie od podstaw opodatkowania tego typu wydatków (do 50% kwoty poniesionych wydatków) oraz możliwość zaliczenia w całości odpisów amortyzacyjnych od nowych technologii do kosztów podatkowych.

Warto wiedzieć
Obecnie rozpatrywana jest przez Senat ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności - uchwalona przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. Ustawa ta przewiduje m.in. uchylenie obecnej ulgi tzw. "na nabycie nowych technologii" oraz wprowadzenie nowego instrumentu wspierania działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

 


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?