Назад

Fundusz Poręczeń Kredytowych

1. Organizacje wspierające przedsiębiorców
W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie.