Formularz E101 jest zaświadczeniem potwierdzającym podleganie pod ustawodawstwo danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej pracownika oddelegowanego do pracy w innym kraju członkowskim. Formularz wystawiany jest przez właściwą instytucję państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu podlega pracownik i potwierdza, że osoba oddelegowana do pracy w innym państwie członkowskim podlega nadal ustawodawstwu państwa, z którego została oddelegowana przez okres podany w zaświadczeniu.

1. Działalność zarobkowa w kilku krajach a ubezpieczenia społeczne
Zdarza się, że ktoś pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w kilku państwach jednocześnie. W takim wypadku sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zależy od tego, w jakich krajach jest prowadzona aktywność zarobkowa.