Rodzina Rodzina

Назад

Czy powinnam zarejestrować w Polsce rozwód przeprowadzony za granicą?

Wyjechałam z Polski kilka lat temu. Za granicą wyszłam za mąż, ale po kilku latach rozwiodłam się. Czy powinnam zarejestrować rozwód w Polsce?

Co do zasady nie ma takiego obowiązku. Jednak dane osoby w systemie rejestrów państwowych, w tym jej stan cywilny, powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli w Polsce sporządzony jest akt małżeństwa zawartego w kraju lub za granicą, to informacja o rozwiązaniu tego małżeństwa powinna być uwidoczniona w postaci wzmianki dodatkowej dołączonej do tego aktu. W konsekwencji, informacja ta zostanie również odzwierciedlona w rejestrze PESEL

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Rozwód.