Zdrowie Zdrowie

Назад

Czy po założeniu działalności gospodarczej można od razu korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Czy po założeniu działalności gospodarczej można od razu korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego czy musi upłynąć jakiś okres składkowy żeby skorzystać ze statusu ubezpieczonego?

Z pierwszym dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej osoba uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez Fundusz, chyba, że osoba nie rozpoczęła faktycznie prowadzenia działalności a jedynym celem rozpoczęcia działalności było uzyskanie praw do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.