Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Назад

Czy po powrocie do Polski otrzymam becikowe?

Wracam do kraju z 3 miesięcznym dzieckiem. Nie zdążyłam wypełnić dokumentów o uzyskanie angielskiego "becikowego". W jaki sposób uzyskać taką zapomogę po powrocie do kraju?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego”) wypłacana na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) może zostać przyznana m.in. jednemu z rodziców dziecka, pod warunkiem zamieszkiwania wnioskodawcy na terytorium RP.

Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy (np. urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do wniosku powinna Pani dołączyć w szczególności: dokument stwierdzający Pani tożsamość, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.