Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Назад

Czy mogę wystąpić o dokument PD U1 (dawny formularz E301) będąc zatrudnionym?

Czy mogę wystąpić o dokument PD U1 (dawny formularz E301) będąc zatrudnionym?

O dokument PD U1 (dawny formularz E301) należy wystąpić po ustaniu zatrudnienia. Tylko wtedy będzie wykazany pełen okres zatrudnienia lub ubezpieczenia. Gdyby wystąpił Pan o ten dokument jeszcze w trakcie zatrudnienia, instytucja wystawiająca formularz nie miałaby stosownych dokumentów (świadectwo pracy), aby wykazać Pana okres zatrudnienia.