Rodzina Rodzina

Назад

Czy istnieje obowiązek rejestracji w Polsce dziecka urodzonego za granicą?

Od kilku lat mieszkamy z mężem w Wielkiej Brytanii. Czy powinnam w Polsce zarejestrować nasze dziecko, które urodziło się za granicą?

Nie ma obowiązku rejestrowania dziecka urodzonego za granicą w Polsce. Jednakże należy pamiętać iż rejestracja dziecka w polskich księgach stanu cywilnego jest konieczna dla uzyskania numeru PESEL czy otrzymania dowodu osobistego. Pociecha powinna być zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego w miejscu naszego ostatniego zameldowania. Jeśli nie możecie zarejestrować dziecka osobiście, można to zrobić również przez pełnomocnika albo za pośrednictwem Konsulatu.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Dzieci.