Назад

Co z rozliczeniem podatkowym, jeśli osiągam zagraniczny dochód?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-28

Często zdarzają się sytuacje, w których osoba dotychczas mieszkająca na stałe w Polsce wyjeżdża za granicę w celu osiedlenia się tam na dłużej. Jednak życie bardzo często weryfikuje nasze plany i okazuje się, że coś się nie udaje i po znacznie krótszym okresie wracamy do Polski.

Rodzi się wówczas wiele pytań. Na pewno jedno z nich dotyczy kwestii rozliczenia podatkowego. Jaka jest najprostsza metoda ustalenia, gdzie powinniśmy w takiej sytuacji złożyć deklarację podatkową?

Gdzie się rozliczyć?

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania, ale także od tego, czy Polska ma z tym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kwestię zamieszkania zawsze trzeba przeanalizować pod kątem tego, jak długo w ciągu roku kalendarzowego przebywaliśmy w Polsce. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę zamieszkującą w Polsce uznaje się osobę, która ma tu ośrodek interesów życiowych, czyli centrum interesów osobistych bądź gospodarczych lub przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jakie kryteria decydują o ustaleniu miejsca zamieszkania dla celów podatkowych?

W celu stwierdzenia, że dana osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, brane są pod uwagę także dodatkowe kryteria, głównie takie okoliczności, jak: 

  • pobyt najbliższej rodziny (małżonka, dzieci) za granicą,
  • posiadanie mieszkania do własnej dyspozycji w drugim państwie (najem, własność), 
  • inne okoliczności, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowy terminowe z dostawcami mediów,
  • posiadanie ruchomego i nieruchomego majątku za granicą (samochody, dom),
  • uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej drugiego państwa.

Jak się rozliczyć? Ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy?

O miejscu rozliczenia decyduje zatem miejsce zamieszkania. Na tej podstawie obowiązują dwa obowiązki podatkowe: ograniczony i nieograniczony.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlega tylko ta część dochodu, która została osiągnięta w Polsce. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy natomiast osób, które mają miejsce zamieszkania w Polsce. W tej sytuacji wymagane jest płacenie podatku od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania. Dochody mogą być zatem opodatkowane nie tylko w Polsce, ale także w kraju ich uzyskania.

Jak widać kwestie podatkowe zawsze budzą liczne wątpliwości wśród podatników. Ustalenie właściwego kraju, w którym należy się rozliczyć, jest uwarunkowane licznymi kryteriami, m.in. tym, czy pomiędzy danymi państwami podpisana jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Żeby mieć absolutną pewność, co do poprawności wypełnionej deklaracji podatkowej, zawsze warto zwrócić się o wyjaśnienie swojej kwestii do organów podatkowych. Dzięki udzielonej interpretacji otrzymamy jasną odpowiedź, jak postąpić w naszym przypadku i będziemy mogli spać spokojnie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl