Назад

500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w 2017 r. została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców jest uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci”, 27.02.2018