Powrót

Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego

Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo do  korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przysługuje w placówkach medycznych posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, nieubezpieczonym spełniającym określone kryteria lub posiadającym prawo do świadczeń w krajach UE/EFTA.


W tym rozdziale dowiesz się: