Powrót

Przewóz zwierząt domowych

Tagi: Zwierzęta i rośliny

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-09-17

Przewóz zwierząt domowych

Przewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

  • transpondera, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B oraz możliwego do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785. W przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem.
  • tatuażu (wytatuowanego numeru lub kombinacji cyfr i liter) – ta metoda identyfikacji zwierząt była akceptowana do dnia 3 lipca 2011 r., obecnie przywóz zwierząt oznakowanych przy pomocy tatuażu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy tatuaż jest czytelny i gdy właściciel może przedstawić zaświadczenie, że tatuaż wykonano przed 3 lipca 2011 r.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia.
W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dla innych zwierząt towarzyszących - króliki, chomiki, świnki morskie, myszy, szczury, itp. - nie jest wymagana żadna dokumentacja.

W przypadku gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITIES), należy posiadać stosowne dokumenty. Organem udzielającym informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.

 

Warto wiedzieć

Przemieszczanie młodych psów, kotów i fretek, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, na terytorium RP jest niedozwolone.

Informacje na temat podróży ze zwierzętami domowymi z państw trzecich do innych państw Unii Europejskiej - informacje Komisji Europejskiej.

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?