Powrót

Praca za granicą a świadczenia społeczne w Polsce

Praca za granicą a świadczenia społeczne w Polsce

Praca za granicą ma wpływ na nasze prawo do uzyskania świadczeń społecznych w Polsce oraz na procedury, jakie musimy przejść, aby świadczenia te otrzymać. Dotyczy to zarówno takich kwestii, jak miejsce, w którym powinniśmy złożyć wniosek o emeryturę czy rentę, jak i uwzględniania przez ZUS okresów ubezpieczeniowych zdobytych poza granicami Polski.

Świadczenia społeczne to jednak nie tylko emerytury i renty, lecz także świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki dla bezrobotnych. Także w przypadku tego rodzaju świadczeń fakt pracy za granicą nie jest obojętny na nasze prawa do ich uzyskania i sposób, w jaki są one naliczane.

W tej części rozdziału nasze porady ujęte zostały w następujących artykułach: