Warszawa: Jaką szkołę wybrać? Władze miasta pomogą uczniom gimnazjów i ósmych klas

Warszawska młodzież będzie mogła wybrać dowolną liczbę szkół i oddziałów. Pomocne mają być także Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego. Tam uczniowie będą mogli odbyć indywidualne rozmowy z doradcami.

Emilewicz: Pracujemy nad pakietem zachęt podatkowych dla wracających z zagranicy

Mam nadzieję, że 2019 r. zakończymy z czwórką z przodu - oceniła perspektywy wzrostu gospodarczego Polski szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Poinformowała też o pracach nad "pakietem zachęt...

Dyżury specjalistów - wydarzenie skierowane do osób powracających z zagranicy

W dniu 28 lutego 2019 r. w godz. 11.00 – 14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 22, sala nr 10) odbędzie się dyżur specjalistów pod hasłem „Zaplanuj swoją...

Dom i mieszkanie

W jaki sposób rozwiązać umowę najmu, jakie przysługują nam prawa i jakie mamy obowiązki.

Chcę wysłać moje rzeczy w ramach mienia przesiedleńczego samolotem, miesiąc przed moim powrotem. Muszę być na miejscu, żeby je odebrać, czy może to ktoś zrobić za mnie?

Warto wiedzieć, że nasze osobiste mienie przywożone z państw Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zapłaty cła, a przywożone z państw nienależących do UE jest z niego zwolnione po spełnieniu...

Dzieci

Jeśli mieszkaliśmy za granicą z dzieckiem, musimy przed wyjazdem zadbać o zdobycie dokumentów, które pozwolą nam zapisać je do polskiej szkoły.

Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii

Sposób transferowania zasiłków dla bezrobotnych do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

Świadczenia społeczne

Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz uprawnienia do uzyskania świadczeń socjalnych

W jaki sposób ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w Norwegii?

Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego,...

Podatki i finanse

Powrót do Polski po okresie pobytu i pracy za granicą wiąże się z koniecznością uregulowania naszych spraw z zagranicznym urzędem skarbowym.

Zakończenie pracy za granicą

Podejmując decyzję o powrocie, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe, z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiadając umowę o pracę.

Mieszkanie

Planując wyjazd z kraju, w którym do tej pory mieszkaliśmy, należy uporać się z kwestiami mieszkaniowymi.

Raport ADP: Innowacyjne firmy rekrutują. Spółki usługowe zatrudniają najwięcej

- Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w nowoczesnej gospodarce, która z roku na rok zwiększa poziom...

Top_Search_P.png

Obrazek

Powroty_Logo.png

Obrazek

Top_Search_W.png

Obrazek

Powroty_Logo_W.png

Obrazek

Monachium: Konsultacje prawne z polskim adwokatem – 26.02.2019 r.

26 lutego 2019 r. o godz. 19.00 konsultacje prawne z mec. Łukaszem Kokotem.

Slider_Dark.png

Obrazek

PL_02.jpg

Obrazek