Powrót

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-01

Tagi: Ubezpieczenie zdrowotne, Firma, Świadczenia społeczne

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób w 2018 r. planujących rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego w 2018 r. 2100 zł.

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. wynosi 319,94 zł.

Warto wiedzieć
Należy pamiętać, że z niższych składek na ubezpieczenia społecznie nie mogą skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • prowadzą działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej czy wspólnicy sp. z o.o.

Jak wybrać obniżoną stawkę ZUS
Osoby, które zdecydują się wybrać obniżoną stawkę ZUS po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia do ZUS (rejestracja firmy w tzw. jednym okienku umożliwiła dokonanie tej czynności na formularzu CEIDG-1 w urzędzie gminy), muszą następnie zarejestrować się w ZUS jako osoby fizyczne zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym celu muszą wypełnić formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej – jest nią np. właściciel firmy).
W zgłoszeniu należy wybrać stosowny kod z tytułu ubezpieczenia w związku z wyborem obniżonej składki ZUS. Zgłoszenie można wypełnić na gotowym druku, który można pobrać w ZUS lub w programie Płatnik.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Czat z ekspertem

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?