Powrót

Paszporty i paszporty tymczasowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-03-24

Tagi: Paszport, Obywatelstwo, Dziecko

Paszporty i paszporty tymczasowe

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie.

Paszporty są wydawane na okres:

  • 10 lat od daty wydania, dla osób powyżej 13 roku życia
  • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym do 13 lat

Paszporty mają formę książeczki. Paszporty wydawane od
28 sierpnia 2006 r. zawierają zakodowane w warstwie elektronicznej dokumentu dane biometryczne jego posiadacza – wizerunek twarzy, a od 29 czerwca 2009 r. – również odciski palców.

Paszport tymczasowy wydaje się:

  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego
z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie mają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych. Jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?