Rodzina Rodzina

Powrót

Moje dziecko zostało urodzone w Austrii ,chcę aby miało polskie obywatelstwo (ja mam)- gdzie mam się udać i co zrobić, aby córka otrzymała polskie obywatelstwo?

Moje dziecko zostało urodzone w Austrii ,chcę aby miało polskie obywatelstwo (ja mam)- gdzie mam się udać i co zrobić, aby córka otrzymała polskie obywatelstwo?  

Dziecko nabywa -z mocy prawa - obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie. Nie ma znaczenia to gdzie dziecko się urodziło - w Polsce czy za granicą.