Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Powrót

Mam obywatelstwo holenderskie i polskie. Czy, żeby załatwić w Polsce sprawy majątkowe muszę wyrobić polskie dokumenty?

Mam obywatelstwo holenderskie i polskie, na stałe mieszkam od 23 lat w Holandii i posiadam tylko dokumenty holenderskie stwierdzające tożsamość. Czy, żeby załatwić w Polsce sprawy majątkowe, zmiany spadkowe, sądowe w księgach wieczystych muszę wyrobić polskie dokumenty - dowód osobisty albo paszport?

Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim nie przewidują formalnego zakazu posiadania przez obywateli polskich równocześnie obywatelstwa innego państwa. Należy również wskazać, że zgodnie z obowiązującą w prawie polskim zasadą wyłączności obywatelstwa polskiego, obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca  wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki. Oznacza to, że obywatel polski może nabyć i posiadać równocześnie polskie i obce obywatelstwo, jednakże w świetle ww. przepisów zawsze traktowany będzie przez polskie władze tak, jakby posiadał wyłącznie obywatelstwo polskie.

Podsumowując - w Polsce obowiązuje zasada wyłącznego obywatelstwa. Oznacza to, że w kraju jest Pan traktowany jak polski obywatel, posługuje się polskimi dokumentami, a w Holandii - holenderskimi.