Powrót

Instrumenty podatkowe

Tagi: Firma, Podatki

Instrumenty podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-02

Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

Pierwszym z nich – skierowanym wyłącznie do osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – jest tzw. kredyt podatkowy. Rozwiązanie to polega na tym, że podatnik może zostać zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, a spłata kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach (po 20% w każdym roku).

Drugim rozwiązaniem jest tzw. ulga innowacyjna, z której mogą korzystać ci podatnicy, którzy w związku ze swoją działalnością gospodarczą ponoszą wydatki na nabycie nowych technologii
(np. wykorzystują wyniki badań do prac rozwojowych). Ulga ta przewiduje odliczenie od podstaw opodatkowania tego typu wydatków (do 50% kwoty poniesionych wydatków) oraz możliwość zaliczenia w całości odpisów amortyzacyjnych od nowych technologii do kosztów podatkowych.

 

 


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?