Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Łowicz - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego realizowanego przez Powiatowy...

PUP Zgierz - Szkolenie z florystyki

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że od 23 lipca będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe „Florystyka z elementami decoupage", finansowane ze środków Funduszu Pracy.

PUP Sieradz - Projekt dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zaprasza do udziału w projekcie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów.

PUP Zgierz - Fundusze z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zaprasza wszystkich pracodawców działających na terenie Powiatu Zgierskiego do korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Łódź - Zajęcia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o zajęciach grupowych przypadających na III kwartał 2019 r.

PUP Poddębice - Projekt pn. „GraduatON”

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach wraz z Międzynarodową Fundacją „Reaxum", zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pn. „GraduatON", współfinansowanym ze środków PFRON.

PUP Łódź - Szkolenia grupowe dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż prowadzi nabór na szkolenia finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Radomsko - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że w terminie od dnia 15 do 19 lipca 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu.

PUP Bełchatów - Spotkanie informacyjne pt. "Podnieś swoje kwalifikacje"

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze...

PUP Radomsko - Środki z KFS na kształcenie pracodawców i pracowników

Wnioski o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu pracy.

PUP Łódź - Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)"...

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Piotrków Trybunalski - Program specjalny pn. "Kobieta - Praca - Możliwości II"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Kobieta – Praca – Możliwości II" w okresie 1.03.2019 r. - 31.01.2020 r.

PUP Bełchatów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...

PUP Łódź - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki rezerwy KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w...