Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Bełchatów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie prowadzi nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

PUP Bełchatów - IV Forum Gospodardcze Powiatu Bełchatowskiego

Samorząd Powiatu Bełchatowskiego, Starosta Bełchatowski oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zapraszają na IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego.

PUP Bełchatów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o sfinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Piotrków Trybunalski - Program specjalny pn. "Kobieta - Praca - Możliwości II"

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Kobieta – Praca – Możliwości II" w okresie 1.03.2019 r. - 31.01.2020 r.

PUP Piotrków Trybunalski - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w terminie od 1.04.2019 roku do 5.04.2019 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego...

PUP Piotrków Trybunalski - 27 tys. zł dotacji w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od 1.04.2019 r. do 15.04.2019 r. będzie trwała rekrutacja II tury kandydatów do projektu pn. "Samodzielni - Przedsiębiorczy".

PUP Piotrków Trybunalski - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że w okresie od 8.04.2019 r. do 12.04.2019 r. będzie przyjmował wnioski od osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności...

PUP Skierniewice - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

PUP Skierniewice - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 29. roku życia.

PUP Łódź - Dotacje na założenie firmy - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej.

PUP Łódź - Dotacje na założenie firmy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej.

PUP Łódź - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)".

PUP Skierniewice - Wydawanie dokumentów PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż od 23 stycznia, w pokoju 20, wydawane są dokumenty PIT-11 dla osób bezrobotnych.

PUP Bełchatów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Bełchatów - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o bony na zasiedlenie.

PUP Bełchatów - Wsparcie osób w wieku 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

PUP Bełchatów - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o organizację robót publicznych.

PUP Bełchatów - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Bełchatów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o staż.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?