Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Bełchatów - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w roku 2019 o środki KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego i...

PUP Skierniewice - Wydawanie dokumentów PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż od 23 stycznia, w pokoju 20, wydawane są dokumenty PIT-11 dla osób bezrobotnych.

PUP Skierniewice - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach uruchamia nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

PUP Łódź - Prace interwencyjne dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia.

PUP Łódź - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o sfinansowanie wybranych szkoleń indywidualnych.

PUP Łódź - Szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi udostępnia do zapoznania dla osób bezrobotnych plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku w ramach środków Funduszu Pracy.

PUP Łódź - Sfinansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji.

PUP Łódź - Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

PUP Łódź - Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o sfinansowanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

PUP Łódź - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

PUP Łódź - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Łódź - Prace interwencyjne z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Łódź - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia

PUP Łódź - Bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 22.01.2019 roku rozpoczął realizację ze środków Funduszu Pracy bonów stażowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym...

PUP Łódź - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Łódź - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy.

PUP Łódź - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia...

PUP Łódź - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Bełchatów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Bełchatów - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o bony na zasiedlenie.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?