Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

PUP Konin - Środki dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przedłuża nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

PUP Nowy Tomyśl - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych.

PUP Piła - Aktualne nabory

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o aktualnych naborach na szkolenia indywidualne, szkolenia grupowe, organizację staży oraz o możliwości otrzymania bonu na zasiedlenie.

PUP Leszno - Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w terminie 15.07.2019 r. – 19.07.2019 r.

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PUP Kościan - Spotkanie z doradcą zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza na bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Turek - Dotacje dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza do składania wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

PUP Chodzież - Szkolenie grupowe: Spawanie metodą MAG

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (V)"

PUP Piła - Szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Ostrów Wielkopolski - Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 14.06.2019r. do wyczerpania środków, otwarty nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przyjmuje wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w...

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Centrum Aktywności Zawodowej”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób powyżej 29. roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego i...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, które zwiększą ich atrakcyjność na...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Rozwój kompetencji cyfrowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Legalna Kultura zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego WRPO".