Treść z Zawartość powroty-regiony-warmińsko-mazurskie .

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Elbląg - Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza na IV edycję ogólnopolskiej kampanii rekrutacyjnej "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej".

PUP Pisz - Zostań funkcjonariuszem Straży Granicznej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

PUP Giżycko - Nabór wniosków o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza otwarty nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)".

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

MUP Olsztyn - Program specjalny pn. „Kierunek Praca”

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Kierunek Praca".

MUP Olsztyn - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.