Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Sokółka - Zostań żołnierzem

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje o spotkaniach informacyjnych nt. służby z funkcjonariuszami WKU.

WUP Białystok - Konkurs na najlepsze praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób...

PUP Białystok - Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Bielsk Podlaski - Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zaprasza na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 29.07.2019r. o godz. 10.00.

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

PUP Siemiatycze zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO

W dniach 24-27 września 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, będące drugim co do wielkości spotkaniem wystawienniczym branży transportu szynowego w Europie.

PUP Białystok - Coaching przedsiębiorczości, czyli kolejna edycja warsztatów

Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych, nie tylko do osób poszukujących pracy, ale również osób pracujących.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Suwałki - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 24-26.06.2019 r. przyjmuje wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

PUP Suwałki - Aktywny samorząd 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2019 roku program pilotażowy „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PUP Białystok - Dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2019 dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będą się odbywały w ostatnie wtorki miesiąca w godz. od 15:30 do 16:30...

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...