Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Suwałki - Dyżury specjalistów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

28 lutego 2019 r. w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (ul. Pogodna 22, sala nr 10) odbędzie się dyżur specjalistów pod hasłem „Zaplanuj swoją przyszłość...

WUP Białystok - Dyżury specjalistów - wydarzenie skierowane do osób powracających z zagranicy

28 lutego 2019 r. w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbędzie się dyżur specjalistów pod hasłem „Zaplanuj swoją przyszłość zawodową po powrocie z zagranicy".

WUP Białystok - Warsztaty w lutym

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku zapraszają na warsztaty dla osób bezrobotnych realizowane w lutym.

PUP Białystok - Dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2019 dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będą się odbywały w ostatnie wtorki miesiąca w godz. od 15:30 do 16:30...

PUP Białystok - Wsparcie osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do skorzystania z usług serwisu internetowego z poradami dla osób poszukujących pracy www.employear.com.

PUP Suwałki - Staż w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

PUP Suwałki - Prace interwencyjne w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

PUP Suwałki - Staż w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

PUP Suwałki - Prace interwencyjne w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach prowadzi nabór wniosków o pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

PUP Suwałki - Bon na zasiedlenie w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...

PUP Białystok - Projekt pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina, że obecnie są prowadzone nabory wniosków na różne formy wsparcia w ramach projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V)"...

PUP Białystok - Aktywizacja osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 3 stycznia 2019 r. rozszerza rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Białystok - Nabory wniosków w ramach Funduszu Pracy na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia w ramach Funduszu Pracy planowane są na II kwartał 2019 r.

WUP Białystok - Praca na wakacje w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy wakacyjnej na terenie Niemiec w gastronomii i hotelarstwie do udziału w rekrutacji.

PUP Wysokie Mazowieckie - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45. roku życia.

PUP Białystok - Dyżury w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że od od 2.10.2018 r. zostaną wznowione dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?