Treść z Zawartość powroty-regiony-lubelskie .

PUP Lublin - Program dla bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór do programu finansowanego ze środków rezerwy Ministra skierowanym do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

PUP Puławy - Doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 22.07.2019 r. do 26.07.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

PUP Chełm - Środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Puławy - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 22.07.2019r. do 26.07.2019r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Biłgoraj - Szkolenie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez przedsiębiorców w ramach konkursów organizowanych przez Lubelską Agencję Wspierania...

PUP Chełm - Nabór do służby przygotowawczej

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

PUP Biała Podlaska - Środki na otwarcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje o możliwości składania deklaracji o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 20.000 zł.

PUP Kraśnik - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących kursy i studia podyplomowe...

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Zamość - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Zamość - Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Lublin - Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe

Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

PUP Lublin - Propozycje szkoleń na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie dysponuje środkami finansowymi na organizacje szkoleń grupowych i indywidualnych uwzględniających potrzeby pracodawców.

PUP Lublin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań

Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4071 w m. Żagań Informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej...

PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie podaje do wiadomości plan szkoleń na 2019 r.