Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Świdnica - Praca w Niemczech na wakacje

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Niemczech w okresie wakacyjnym.

PUP Świdnica - Bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór wniosków na bony szkoleniowe. Nabór dotyczy osób w wieku do 29. r.ż.

PUP Świdnica - Ankieta dotycząca rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie informacji o zapotrzebowaniu na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników podlegające...

PUP Świdnica - Nabór wniosków na aktywne formy aktywizacji zawodowej w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy wznawia nabór wniosków na organizację form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

PUP Świdnica - Projekt skierowany do osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza osoby powyżej 30. r.ż. do udziału w projekcie pn. "Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim".

PUP Świdnica - Prace interwencyjne dla osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób od 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim".

PUP Świdnica - Staże dla osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór wniosków na staże w ramach projektu: "Aktywizacja osób od 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim".

PUP Świdnica - Staże dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje o naborze wniosków o staż.

PUP Świdnica - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór wniosków o bony na zasiedlenie.

PUP Ząbkowice Śląskie - Projekt pn. "Nowe Horyzonty..."

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza osoby w wieku 18-35 lat na spotkanie organizacyjne dotyczące udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty …".

PUP Wrocław - Barometr zawodów - prognoza na rok 2019

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych, przewidzianych do realizacji w I kwartale 2019 roku.

PUP Legnica - Płatny staż w Niemczech od marca 2019

PUP Legnica informuje o płatnym stażu w Niemczech od marca 2019 dla pracowników socjalnych/pedagogów społecznych, którzy dołączą do zespołu pracowników socjalnych w Schronisku dla Uchodźców i osób...

PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych - I kwartał 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych, przewidzianych do realizacji w I kwartale 2014 roku.

PUP Głogów - Środki na podjęcie działalności - ostatni nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie informuje o ostatnim w tym roku terminie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Jelenia Góra - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 10.10.-26.10.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu, w ramach którego przewidziano dotacje na założenie firmy.

PUP Jelenia Góra - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

PUP Jelenia Góra - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?