PUP Złotów - Szkolenie pn. "Magazynier - Sprzedawca"

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza osoby zainteresowane szkoleniem na magazyniera – sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej oraz wózka jezdniowego, aby zgłosiły się do swojego pośrednika pracy.

PUP Złotów - Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

PUP Człuchów - Nabór wniosków w ramach środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Wysokie Mazowieckie - "Za życiem", czyli wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin
wydanymi...

PUP Wysokie Mazowieckie - Praca, której szukasz, może być w innym kraju Europy

Obowiązująca w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego swoboda przepływu pracowników ułatwia podjęcie pracy za granicą.

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach klęski żywiołowej

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2017 roku miały miejsce klęski...

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 144,3 tys. zł z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, powyżej 30. roku...

PUP Oleśnica - Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przypomina o trwających naborach wniosków.

WUP Warszawa - Harmonogram warsztatów i spotkań informacyjnych w IV kwartale realizowanych przez CIiPKZ w filii WUP w Ciechanowie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i do udziału w zajęciach warsztatowych oraz spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Filii...

MUP Kielce - Komunikat uzupełniający w sprawie naboru stażowego 18-22 września

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż w związku z tym, iż liczba złożonych wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu POWER przekracza możliwości finansowe urzędu, staże, które mają...

MUP Kielce - Projekt pn. "Idealny Pakiet"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż pracodawcy cały czas mogą korzystać z możliwości, jakie daje projekt pn. "Idealny Pakiet".

PUP Nysa - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. "Przyszłość zaczyna się dziś"

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przyszłość zaczyna się dziś".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór do grupy szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór do grupy szkoleniowej pn. "Programowanie stron www" z projektu "Siła kwalifikacji!".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Zamość - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?