PUP Kraśnik - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących kursy i studia podyplomowe...

PUP dla miasta Torunia - Porady w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach indywidualnych dla pracodawców w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Suwałki - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 24-26.06.2019 r. przyjmuje wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

PUP Opole - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że termin planowanego naboru „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 r.

PUP Dębica - Nabór wniosków na staże w połączeniu z wyposażeniem stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu
w połączeniu z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia w ramach...

PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP Dębica - Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

UP m.st Warszawa - Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w dniach 1 - 3.07.2019 r. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

PUP Nysa - Praca za atrakcyjne wynagrodzenie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zatrudnieniu w firmie LG Chem.

PUP Lubaczów - Bezpłatne zajęcia "ABC Przedsiębiorczości" w Przemyślu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zaprasza na bezpłatne zajęcia „ABC Przedsiębiorczości”, które odbędą się w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, w...

WUP Toruń - Targi TRAKO w Gdańsku

Informujemy, iż w dniach 24-27 września 2019 r. odbędą się Targi TRAKO w Gdańsku.

PUP Nysa - Praca w Zakładzie Karnym w Nysie

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej.

PUP Żagań - Nabór wniosków na działalność

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że posiada środki z PFRON na działalność gospodarczą.

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków

Urząd pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 29. roku życia ze środków...