PUP Elbląg - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie z PFRON-u zwrotu dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub...

PUP Kielce - Środki PFRON na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach dysponuje środkami PFRON na staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

PUP Janów Lubelski - Wykaz porad grupowych w II kwartale 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prze4dstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w II kwartale 2018 roku.

PUP Janów Lubelski - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Jaworzno - Mobilny Punkt Informacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zapraszają do skorzystania z bezpłatnego spotkania dotyczącego wsparcia dla osób zamierzających...

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków na staż dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do udziału w programie specjalnym pn. „Aktywność szansą na pracę", w ramach którego przewidziano nabór wniosków na staż.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków na staż - POWER

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie w wieku 18-29 lat (poniżej 30. roku życia) należące do kategorii NEET.

PUP Bytów - Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

PUP Suwałki - Prace interwencyjne - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w ramach projektu "Aktywizacja...

PUP Szamotuły - Projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż., w ramach którego przewidziano: staże,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia...

PUP Szamotuły - Nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

PUP Szamotuły - Służba Więzienna - Nabory w AŚ w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Służbie Więziennej.

PUP Tarnobrzeg - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje Program Regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza od 17 kwietnia 2018 r. nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

PUP Wołomin - Realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków UE

Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" dotyczy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami...

PUP Leszno - Konsultacje z pracownikami ZUS dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zaprasza pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce
na konsultacje z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...

PUP Leszno - Nabór do zawodowej służby wojskowej

W każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek, ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?