PUP Krapkowice - Środki na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zaprasza pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Krapkowickiego do składania wniosków o przyznanie środków...

PUP Przeworsk - Nabór na dotacje z EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza dodatkowy nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla osób młodych do 30. roku życia.

PUP Głubczyce - Nabór wniosków na kształcenie

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach ogłasza nabór wniosków na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy.

PUP Głubczyce - Projekt pn. „GraduatON"

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach zaprasza do udziału w projekcie, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub...

PUP Ząbkowice Śląskie - Projekt dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich wraz z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej zaprasza osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór do służby przygotowawczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej.

PUP Otwock - Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Legnica - Projekt dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy wraz z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej zaprasza osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.

PUP Legnica - Spotkanie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące środków unijnych.

PUP Trzebnica - Projekty dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje o projektach, z których mogą skorzystać osoby bezrobotne.

PUP Kamień Pomorski - Szkolenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych.

PUP Toruń - Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu zaprasza na giełdę pracy na stanowisko Operator stacji nasypowej.

PUP Słupsk - Nabór do Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby.

PUP Mońki - Zostań żołnierzem

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach informuje o spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Wojskowej Komisji Uzupełnień w Białymstoku.

PUP Otwock - Dofinansowanie na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Zawiercie - Środki na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż od dnia 17.07.2019 r. rozpoczyna wydawanie wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne...

PUP Wyszków - Środki na założenie firmy dla niepełnosprawnego

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje o naborze wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności...

PUP Jelenia Góra - Doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków na refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby 30+.

PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje o naborze na szkolenie grupowe dla osób zarejestrowanych w urzędzie.

UP m.st. Warszawy - Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wznowieniu naboru wniosków o finansowanie organizacji staży i szkoleń indywidualnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.