Powrót

SUP Nowy Sącz - Projekt "Kierunek PRACA!"

Celem projektu "Kierunek PRACA!" jest wzrost potencjału zatrudnieniowego poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności oraz podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej u 150 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, w tym niepełnosprawnych.

Projekt dotyczy osób w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym minimum 50 proc. stanowić będą rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem poprzez skorzystanie ze zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki pomocy w okresie od 1.12.2015 r. do 31.03.2017 r.

W projekcie założono 8 instrumentów wsparcia (spośród których zindywidualizowana ścieżka pomocy dla każdego uczestnika obejmie 2 obligatoryjne elementy wsparcia i min. 2 fakultatywne, wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie), tj.:

Obligatoryjne:

  • Identyfikacja potrzeb z Indywidualnym Planem Działania;
  • Pośrednictwo pracy.

Fakultatywne:

  • Szkolenie zawodowe;
  • Staże zawodowe;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Warsztaty kompetencji miękkich;
  • Bony na zasiedlenie,
  • Coaching (innowacyjne narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet-NASZK).

Głównym rezultatem, osiągniętym dzięki realizacji projektu, będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 75 osób po zakończonym udziale w projekcie.

Biuro Projektu: Vision Consulting Sp. z o.o.

Adres: ul. Krakowska 25,

33-100 Tarnów

Tel.: 502 227 779

kierunekpraca@vision-consulting.pl

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 8.06.2016


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?