Powrót

SUP Nowy Sącz - Konkurs pn. "Przedsiębiorca 2016 - mój sposób na biznes"

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza przez okres minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych Miasta Nowego Sącza.

Ponadto, przyjęto zasadę, iż w kategorii „Debiut w biznesie" mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Załącznikami w terminie do dnia 10.10.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 27.09.2016 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?