Powrót

PUP Świdnik - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 17.01.2017 r. nabór na staże 3-6 miesięczne, finansowane ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, dla których został ustalony II profil pomocy.

Po okresie stażu wymagany jest okres zatrudnienia – co najmniej 3 miesiące:

  • na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie) o wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków z FP.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników w pok. nr 16, III piętro, nr tel. 81 461-35-16, e-mail: irp@praca.gov.pl.

Dokumenty i wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, 18.01.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?