Powrót

PUP Strzelce Krajeńskie - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi nabór wniosków dla 6 osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.

Nabór jest prowadzony w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, 6.02.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?