Powrót

PUP Strzelce Krajeńskie - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Nabór jest prowadzony w ramach dwóch projektów:

  1. Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko drezdeneckim (III)";
  2. Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)".

Nabór prowadzony jest od  30.01.2017 r. do wyczerpania środków finansowych.

Okres refundacji w ramach prac interwencyjnych wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Po upływie okresu refundacji pracodawca ma obowiązek dalszego zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez kolejne minimum 4 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji subsydiowanego zatrudnienia to 16 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, 6.02.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?