Powrót

PUP Strzelce Krajeńskie - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 20 osób bezrobotnych w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Nabór jest prowadzony w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, 6.02.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?