Powrót

PUP Nowy Sącz - Zaproszenie do współpracy w 2017 r.

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

W tym roku jest możliwe skorzystanie m.in. z następujących form wsparcia:

 • staży,
 • szkoleń,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • prac interwencyjnych,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia,
 • refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia,
 • bonów (stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie).

Równocześnie informujemy, iż znaczna część ww. zadań będzie realizowana w ramach następujących projektów i programów: dwóch nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach:

 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt dla: osób młodych do 29. roku życia, tym osób: długotrwale bezrobotnych oraz nieuczących się, niezatrudnionych oraz nieuczestniczących w szkoleniu - młodzież z kategorii NEET);
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (projekt dla: osób w wieku powyżej 30. roku życia, w tym osób: powyżej 50. roku życia,  z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet),
 • programu regionalnego „Konserwator" dla osób bezrobotnych, w szczególności kobiet i osób długotrwale bezrobotnych,
 • programu specjalnego dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z poszczególnymi doradcami klienta SUP - kontakt jest dostępny na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronach:

 • http://supnowysacz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/,
 • http://supnowysacz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 13.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?